ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνημμένη η αφίσα της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία: