Συνάντηση Αντιπροσωπίας του Δ.Σ.Θ. με εκπροσώπους του Κτηματολογίου

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση Αντιπροσωπίας του Δ.Σ.Θ. με εκπροσώπους του Κτηματολογίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣΘ, Στάθης Κουτσοχήνας, ο ταμίας του ΔΣΘ, Αναστάσιος Ντούγκας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου του ΔΣΘ, Ιωάννης Ανδρουλάκης, συναντήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου, Στέφανο Κοτσώλη, τη Διευθύντρια, Μαρία Κασάπη και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Γάτσο, προκειμένου, με διαλογική συζήτηση, να αναδείξουν και να επιχειρήσουν να επιλύσουν φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στον δικηγορικό κλάδο, τα οποία εστιάζονται στις σημαντικές καθημερινά καθυστερήσεις, με τη δημιουργία «ουράς», κυρίως στο τμήμα έρευνας-ελέγχου των ακινήτων και στην έκδοση κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων.

Με κύριο μέλημα την κατά το δυνατό ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ υπέβαλε το αίτημα να υπάρχει η δυνατότητα κτηματολογικού ελέγχου των ακινήτων και από τις εγκαταστάσεις του Υποθυκοφυλακείου Θεσσαλονίκης με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων με το σύστημα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», καθώς επίσης και την τοποθέτηση δύο ασκούμενων δικηγόρων, υπό τη μέριμνα του ΔΣΘ, στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, για να βοηθούν στην έκδοση των κτηματολογικών φύλλων και των διαγραμμάτων.

Τέλος, συζήτησαν και άλλα θέματα, που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του Κτηματολογίου, για τα οποία θα υπάρξει νεότερη αναλυτική ενημέρωση.