Ψήφισμα ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ — ΔΕΗ,
σχετικά με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κατά τη διάρκεια της
απεργίας τους, με διατυπώσεις:

1. «….οι ακραίες συμπεριφορές εκδηλώνουν έλλειψη κοινωνικής
αλληλεγγύης, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την
πρόοδο αλλά και την επιβίωση των κοινωνιών» και

2. «….οι απεργοί δε θα είναι πλέον ανεύθυνοι για καταβολή αποζημιώσεων
στους ζημιωθέντες».

Θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα της απεργίας και δημιουργεί κλίμα
φόβου στους απεργούς, σε μια περίοδο μάλιστα όπου σύσσωμη η ελληνική
κοινωνία αντιδρά στις απορυθμίσεις των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη
συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας που εισάγει ο ασφαλιστικός νόμος σε
βάρος των ασφαλισμένων.

Το έργο του Εισαγγελέα καταξιώνεται στο μέτρο που υπηρετεί τη
νομιμότητα: όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών. Ο πολίτης ωφελείται τα μέγιστα μόνον όταν ο
εισαγγελέας είναι προσηλωμένος στην υπηρεσία της απονομής της ποινικής
Δικαιοσύνης. Αντίθετα η συστράτευσή του με την εκτελεστική εξουσία και
τη Διοίκηση, δεν βοηθά το κράτος δικαίου ενώ καλλιεργεί τη σύγχυση των
συντεταγμένων εξουσιών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με την αριθ. 5/3.4.2008 απόφασή του
εκφράζει την ρητή αντίθεσή του στις ενέργειες αυτές.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης