ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την υποστήριξη της GOOGLE 
Της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

 
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του σε ειδική εκδήλωση-παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχονται στους χρήστες της πρώτης εξειδικευμένης ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, με την υποστήριξη της παγκοσμίου φήμης μηχανής αναζήτησης της GOOGLE.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα  αναζήτησης με ΑΜΕΣΗ πρόσβαση σε AD HOC σχολιασμένη Νομολογία – Αρθρογραφία, με απεριόριστους συνδυασμούς λέξεων-λημμάτων στο πεδίο αναζήτησης.

Δυναμική Παρουσίαση σε ειδικό πρόγραμμα γνωριμίας-επίδειξης που θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου του κτιρίου της Διαγωνίου στον 3ο όροφο.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009, από 18.00 έως 21.00

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009, 18.00 έως 21.00

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009, 18.00 έως 21.00

Ειδική προσφορά στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που θα εγγραφούν συνδρομητές κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων τις ανωτέρω ημερομηνίες.