Ψήφισμα Μπάγιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση σε βάρος του Προέδρου της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος Σωτήρη Μπάγια, για τις κριτικές απόψεις που
διατύπωσε, με συνέντευξή του στον Τύπο, σχετικά με θέματα λειτουργίας
της Δικαιοσύνης, δημιουργεί μείζον ζήτημα.

Η δημόσια έκφραση γνώμης και κριτικής από δικαστικούς λειτουργούς — και
μάλιστα στο πλαίσιο συνδικαλιστικής δραστηριότητας — δεν αποτελεί
σύμφωνα με τον Οργανισμό των Δικαστηρίων (άρθρο 91 παρ.5) πειθαρχικό
παράπτωμα.

Η ελευθερία του λόγου και η άσκηση κριτικής είναι θεμελιώδη ατομικά
δικαιώματα όλων των πολιτών της χώρας — φυσικά και των δικαστικών
λειτουργών — είναι μάλιστα χρέος των δικαστών συνδικαλιστών να
υπερβαίνουν τα στερεότυπα που παρεμποδίζουν τη δημόσια κριτική για όσα
συμβαίνουν στο χώρο της Δικαιοσύνης. Το έχουν ανάγκη οι πολίτες, η
Δικαιοσύνη, η Δημοκρατία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με την αριθ. 5/3.4.2008 απόφασή του
εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο πρόσωπο του Προέδρου της
Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Δικαιοσύνη δεν
προστατεύεται με πειθαρχικές διώξεις, αλλά με την έμπρακτη, ανεξάρτητη
και αποτελεσματική λειτουργία της, η οποία πείθει την κοινή γνώμη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι αποφασισμένος να αποτελέσει το
θεσμικό αντίβαρο και την ασπίδα προστασίας κάθε ελεύθερης, τολμηρής και
αδέσμευτης φωνής του περιχαρακωμένου και ιεραρχικά δομημένου χώρου της
Δικαιοσύνης, όπως και σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης