ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, θα πραγματοποιήσει ψηφιακή συζήτηση με θέμα

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρα 16.30

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση εγγραφής, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το site του Επιμελητηρίου

https://www.amcham.gr/events/event/justice-system/

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα.