ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Α ΒΑΘΜΟΥ

Ενεργοποιήθηκε από 17/6/2020 η υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκου μέσου Α βαθμού στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι Δικηγόροι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου επιλέγοντας ως είδος δικογράφου ‘Εφεση’.