ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ

Ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο του 2020 (περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων)  και αφορούν υποθέσεις

 

–       Ρύθμισης οφειλών Α΄

–        Ρύθμισης οφειλών Β΄

–        Ρύθμισης οφειλών Γ΄

–        Ρύθμισης οφειλών Δ΄

–        Ασφαλιστικών υπερχρεωμένων και

–        Προστασίας κατοικίας

 

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.