ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ LIDL ΕΛΛΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.