ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 25 ΜΑϊΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                     Θεσσαλονίκη 24 Μαΐου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 25 ΜΑϊΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

    Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης την  23.5.2016 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 24.5.2016 αποφάσισε την Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, με το ισχύον πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων:

ΑΠΟ 25 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

για την άμεση νομοθέτηση βελτιωτικών διατάξεων στο ψηφισθέν ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, που αφορούν: α) τους νέους δικηγόρους, β) την επιστροφή, των με τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής επιπλέον, καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και γ) τη δυνατότητα ύπαρξης επαγγελματικού ταμείου με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

 

                Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΑΠΟ 25 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 

Το πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων διαμορφώνεται ως εξής:

1. Παραγραφές – Προθεσμίες

2.  Για τις ποινικές υποθέσεις:

  • Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
  • στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

3. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΚΠολΔ) και  ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.

Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.

4. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

5. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

6. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)

7. Προσθήκες

8. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)

9. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με την με αριθμό 117/16.10.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων, δεν υπάρχει επιτροπή χορήγησης αδειών στον Δ.Σ.Θ. και οι δικηγόροι οφείλουν να εφαρμόζουν το πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Ολομέλεια ή την Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.