ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Κ.Δ.Θ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Κ.Δ.Θ.)

 

Το Ι.Κ.Δ.Θ. σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, στηρίζουν το θεσμό της Διαμεσολάβησης, ο οποίος θεσπίσθηκε στην Ελλάδα με το Ν.3898/2010, και δημιουργούν ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Η Πύλη θα λειτουργεί στο Δήμο, στις Δημοτικές Κοινότητες και στο ΚΕΠ Τριανδρίας.

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η πλήρη κατανόηση και λειτουργία του θεσμού της Διαμεσολάβησης καθώς και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει στους πολίτες, και στις επιχειρήσεις, ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης των διαφορών.

Στα πλαίσια λειτουργίας της Πύλης θα παρέχονται

1.    Δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ι.Κ.Δ.Θ.

2.    Δωρεάν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ως προς τον διαμεσολαβητή, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτό προκύπτει από τους καταλόγους του Δήμου.

Οι ώρες και μέρες λειτουργία της Πύλης θα ανακοινωθούν σύντομα.

Συνημμένα αρχεία: