Πρόσληψη ασκουμένου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημένο έγγραφο.