ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

Ενόψει της νέας συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ), σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 20 του Ν 4495/2017, όπως προστέθηκε με το αρ. 60 παρ. 1 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α193), καλούνται όσοι δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΣΘ μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020.

Προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης είναι η δωδεκαετής επαγγελματική εμπειρία ή η οκταετής εμπειρία με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο περιβάλλοντος, ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.

Κατόπιν, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα προβεί σε σύσταση Μητρώου Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και θα πραγματοποιήσει κλήρωση ούτως ώστε να επιλεγούν οι δικηγόροι που θα οριστούν μέλη ή αναπληρωτές του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

                        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

            Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                        Πέτρος Ε. Σαμαράς