ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη διευκόλυνση των μελών του στην έκδοση μεγαροσήμων, παρέχει, παράλληλα με τη δυνατότητα έκδοσης αυτών από το e-paravolo, τους παρακάτω τρόπους έκδοσης.

  1. Από το portal της Ολομέλειας, μέσω της επιλογής Προεισπράξεις – Έκδοση ενσήμων, όπου η διαδικασία είναι πολύ πιο απλουστευμένη από το e-παράβολο.
  2. Από τους δύο υπολογιστές που υπάρχουν στα γραφεία του Δ.Σ.Θ. αφού γίνει σύνδεση με τους κωδικούς του δικηγόρου.

Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις παραπάνω δεν κρατείται προμήθεια.

Τέλος ο Δ.Σ.Θ. συνεχίζει με αμείωτη ένταση την προσπάθεια προς τα αρμόδια Υπουργεία  για την ανάκληση της σχετικής απόφασης και την επανέκδοση μεγαροσήμων

            Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                       Πέτρος Ε. Σαμαράς