ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ή / και στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Δ.Σ.Θ. να αποστείλουν σχετικό email στην διεύθυνση [email protected] ,αναγράφωντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και την επιτροπή στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων 
και της Επιτροπής Δεοντολογίας του Δ.Σ.Θ.
 
Βασίλης  Σιαπέρας