Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΝΟΜΟΣ” ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 3 ΤΟΥ ΔΣΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι κατόπιν νεότερης συμφωνίας με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» διαθέτει σε όλους τους Δικηγόρους – Μέλη του, ΔΩΡΕΑΝ τη χρήση αυτής για χρονικό διάστημα 80 ωρών σε ετήσια βάση. Ο κωδικός χρήστη είναι προσωπικός και αποκλειστικά για το έτος 2018 η καταμέτρηση των ωρών χρήσης θα αρχίσει από 01.04.2018.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση της «ΝΟΜΟΣ» θα πραγματοποιείται  από Δικηγόρους – Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν έχουν προηγούμενες οικονομικές οφειλές προς τον Δ.Σ.Θ. Η παραλαβή των κωδικών για όσους συναδέλφους δεν έχουν θα γίνεται από το γραφείο 3 του Δ.Σ.Θ.

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δικηγόρων – Μελών μας, θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα σχετική εκδήλωση για την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» αλλά και για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                       Πέτρος Ε. Σαμαράς