ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.