ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.