Πρόσκληση στον Αγιασμό για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: