Απόφαση Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για διακοπές συνεδριάσεων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.