ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣΘ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (D.P.O) ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣΘ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (D.P.O) ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.Θ.

Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να παρέχουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υπηρεσίες   για την υλοποίηση της συμμόρφωσης του Συλλόγου μας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O), να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον αποστέλλοντας πλήρη πρόταση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του ΔΣΘ μέχρι και Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                   ΠΕΤΡΟΣ  Ε. ΣΑΜΑΡΑΣ