ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 679/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 679/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Καλούνται οι δικηγόροι – μέλη του ΔΣΘ, που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να στηρίξουν την απόφαση του ΔΣ του ΔΣΘ για την ενημέρωση των μελών του αναφορικά με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του ΔΣΘ μέχρι και την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

Οι σχετικές ενημερώσεις-σεμινάρια  θα απευθύνονται σε  ανοικτό αριθμό Δικηγόρων και θα πραγματοποιούνται, ανά τακτά διαστήματα, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των μελών μας ενόψει της έναρξης ισχύος του Κανονισμού στις 25 Μαΐου 2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα της εξειδίκευσής τους για διευκόλυνση του σχεδιασμού των ενημερωτικών σεμιναρίων.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                                     ΠΕΤΡΟΣ  Ε. ΣΑΜΑΡΑΣ