ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3 )ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη προκήρυξη.