ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.