Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής για τα φαινόμενα βίας στα Πανεπιστήμια

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 29.5.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή τα φαινόμενα βίας σε χώρους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
1. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί χώρο ακαδημαϊκής ελευθερίας,  επιστημονικής αναζήτησης και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, γεγονός που θα πρέπει να γίνεται σεβαστό  από όλους, προκειμένου  να μην ακυρώνεται ή παρακωλύεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος προορισμός του.
2. Ο σεβασμός στις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων και η προστασία των πανεπιστημιακών υποδομών  αποτελεί υποχρέωση όλων.
3. Η παραβίαση της νομιμότητας και η παρακώλυση άσκησης νόμιμων δικαιωμάτων εντός του χώρου των Πανεπιστημίων δεν  πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους και να μένει ατιμώρητη από την Πολιτεία. 
4. Οι αστυνομικές επεμβάσεις, που ασκούνται   προς διασφάλιση  εννόμων αγαθών, θα πρέπει να είναι οι προσήκουσες και ανάλογες. Τυχόν υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου, τις καθιστά παράνομες, με όλες τις εντεύθεν απορρέουσες έννομες συνέπειες.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να επιλαμβάνονται των σχετικών γεγονότων και να ελέγχουν αν υφίσταται κάθε φορά παραβίαση ή μη της νομιμότητας. Και αναλόγως να πράττουν.
Για τους δικηγόρους, υπερασπιστές των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου,  η προάσπιση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, αποτελεί ουσιώδες πρόταγμα.