Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: