ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: