Απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου: Η πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τη Δικαιοσύνη είναι επιταγή διαφάνειας και δημοκρατίας

Απάντηση στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου απέστειλε η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνέχεια της απόρριψης του αιτήματος της Ολομέλειας για λήψη ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων, ανά Δικαστήριο, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει στην απαντητική επιστολή η Ολομέλεια, το αίτημα για τη λήψη των στοιχείων που αφορούν την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης ευρίσκει έρεισμα στο Σύνταγμα, και δη στην αρχή της διαφάνειας της κρατικής δράσης και στο δικαίωμα πληροφόρησης, στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 90) αλλά και στη λοιπή νομοθεσία (ν. 4727/2020, ν. 1756/1988, ν. 4046/2012, ν. 4700/2020).

Σε ό,τι αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους ο νόμος ρητώς αναγνωρίζει το ειδικό έννομο συμφέρον τους για πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Τα άρθρα 90 (περ. α, β, γ, στ) και 134 (περ. β’) του Κώδικα Δικηγόρων περιλαμβάνουν στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων, όχι μόνον τη διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης και τη μέριμνα για τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού συστήματος, αλλά και την υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία, τη φροντίδα και μέριμνα για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και τη διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέμεται πάντοτε στο όνομα του ελληνικού λαού.

Τα θεσμικά όργανα του κλάδου είναι βέβαια ότι το δικαστικό σώμα, στη μεγάλη του πλειοψηφία, θεωρεί πως η ορθή λειτουργία των δικαιικών θεσμών και η ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης είναι βασικοί συντελεστές για την εδραίωση του κράτος δικαίου και της κοινωνικής ειρήνης, σε μια δημοκρατική, ευνομούμενη χώρα.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καλεί την ηγεσία του Αρείου Πάγου να εργαστούν από κοινού για τη βελτίωση των όρων απονομής της.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Επιστολής που εστάλη και περιέχει την πλήρη νομική τεκμηρίωση των θέσεων της Ολομέλειας.