Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητ(ρι)ών στο ΔΠΜΣ Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Οι αιτήσεις πήραν παράταση. Νέα καταληκτική ημερομηνία Κυριακή 03/09/2023