Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 71 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.