Νέα απόφαση του ΙΚΑ για τις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων

Με την 104 απόφαση του, το Δ.Σ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του σχετικά με το αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση απασχολουμένων δικηγόρων του Ταμείου.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία(με μειοψηφία ενός μέλους), το ΙΚΑ προτίθεται να υπογράψει νέα συμφωνητικά με όλους τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, με τα οποία αυτοί θα αμείβονται για οποιαδήποτε διεκπεραιωθείσα διαδικαστική πράξη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων(Ν.4194/2013) και τροποποιημένα ισχύει, με το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Με την απόφαση αυτή, φαίνεται ότι το ΙΚΑ, δεν εμμένει πλέον στη σύμβαση που ζητούσε να υπογράψουν οι συνεργαζόμενοι με αυτό δικηγόροι και αποδέχεται, κατά αρχήν, την πάγια θέση των Δικηγορικών Συλλόγων  να εφαρμοσθεί το αυτονόητο, να τηρηθούν δηλαδή οι νόμιμες αμοιβές.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το Δ.Σ του ΔΣΘ επιφυλάσσονται να επανεκτιμήσουν την στάση τους ενόψει των ανωτέρω.

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας απόφασης του ΙΚΑ

Συνημμένα αρχεία: