Ανακοίνωση Κτηματολογίου: Κωδικοποίηση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4277/2014 (Α’ 156) – Διευκρινίσεις εφαρμογής

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.