Προκαταβαλλόμενο ποσοστό επι ασκούμενων ανακοπών κατά πράξεων Κτηματικών Υπηρεσιών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: