ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δελτίο Τύπου (17/07/09)

Καταχωρήθηκε: 17-07-2009

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα όσα αναφέρονται σε σχέση με το προβαλλόμενο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, βάσει της Οδηγίας περί Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά, δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα όσον αφορά στους δικηγόρους,
δεδομένου ότι υπάρχει ρητή εξαίρεση στην Οδηγία που προβλέπει, ότι στην περίπτωση συγκρούσεων διατάξεων της Οδηγίας με υφιστάμενα νομοθετήματα που αφορούν στους διαφόρους κλάδους, υπερισχύουν οι διατάξεις των τελευταίων.

Ειδικότερα για τους δικηγόρους, ήδη ισχύουν και είναι σε εφαρμογή η Οδηγία για τη μόνιμη εγκατάσταση, η Οδηγία για την παροχή υπηρεσιών σε μη μόνιμη βάση και η Οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων. Η οδηγία των υπηρεσιών εφαρμόζεται μόνο συμπληρωματικά σε θέματα, όπως οι εμπορικές επικοινωνίες ή πολυεπαγγελματικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενες «απαιτήσεις» της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρονται σε πτυχές του δικηγορικού επαγγέλματος και υπάγονται στην «αμοιβαία αξιολόγηση» του άρθρου 15 της οδηγίας, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα συνεργασθούν με τα Υπουργεία Οικονομίας και Δικαιοσύνης για την καταγραφή και δικαιολόγησή τους. Πέραν τούτων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης έχουν κατατεθεί οι θέσεις και οι απόψεις του δικηγορικού σώματος, για τις ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές, στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.