Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ελλήνων δικηγόρων με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων Ρομά

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Ελλήνων δικηγόρων με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων Ρομά

Η Γραμματεία του Ειδικού Εκπροσώπου για θέματα Ρομά του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει στις 19 και 20 Ιουλίου 2011, σεμινάριο κατάρτισης δικηγόρων, οι οποίοι καλούνται να υπερασπιστούν Ρομά ενώπιον των εθνικών ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Ενημέρωση γύρω από σχετικές Ευρωπαϊκές νομικές προβλέψεις : νομοθεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ψηφίσματα, συστάσεις, εκθέσεις των οργάνων του Οργανισμού) και της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Οδηγίες)
– Ζητήματα διαχείρισης συχνών προβλημάτων, δυσκολιών και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Ρομά, αλλά και προοπτικές αντιμετώπισής τους,
– Μελέτες περίπτωσης και πιθανοί τρόποι διαχείρισής τους
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εκπονηθεί από κατάλληλους εκπαιδευτές, με πολύχρονη εμπειρία, σε συνεργασία με δικαστές και μέλη της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο και να έχουν μία σχετική εμπειρία σε υποθέσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης θα καλύψει όλα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής.
Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν στην κ. Ζερμπίνη Εύα ([email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 854864) το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο έως την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011.
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Κα Τσετσέκου Ελένη
Γραμματεία του Ειδικού Εκπροσώπου για θέματα Ρομά
Συμβούλιο Της Ευρώπης
F-67075 Στρασβούργο
Τηλ.: +33 38 8412 433
Email: [email protected]

Συνημμένα αρχεία: