Ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα του επαγγέλματος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                   
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                            Θεσσαλονίκη 01 Ιουλίου 2011

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011, από 04.07.2011, οι  δικηγόροι παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της χώρας (πολιτικά-ποινικά-διοικητικά) χωρίς νομιμοποίηση από τοπικό δικηγόρο. Το διπλότυπο για την παράσταση εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ή  τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο
    Επίσης, οι δικηγόροι παρίστανται σε υπογραφή συμβολαίων σε όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας, θεωρώντας το σχέδιο του συμβολαίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
    Στην περίπτωση που για την κατάθεση της αγωγής εκδίδεται παράβολο κατάθεσης στον επαρχιακό Δικηγορικό Σύλλογο, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης δεν το εκδίδει διότι δεν προβλέπεται από το Σύλλογό μας.

        Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
    Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                Χρήστος Ηρ. Ράπτης