ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Με ανακοίνωση του Υ.Δ.Δ.Α.Δ οι προφορικες εξετάσεις πιστοποιησης Υπ.Διαμεσολαβητών είναι οι ακόλουθες: ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ Α-Λ & ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ Μ-Ω ΩΡΑ 16.00