Προεδρικό Διάταγμα προκήρυξης δημοψηφίσματος και πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Συνημμένα το πλήρες κείμενο.