Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ΦΕΚ

Συνημμένα αρχεία: