Πράξη ορισμού αιθουσών συνεδριάσεων δικαστηρίων Εφετείου Θεσσαλονίκης από 16.9.2023

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: