Καταστροφή δικογραφιών και λοιπού υλικού από το Εφετείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: