ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 1-5-2020 (ΦΕΚ τ. Α90)

Συνημμένη θα βρείτε την από 1-5-2020 ΠΝΠ με ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, για την προστασία της κύριας κατοικίας, την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών, τη στήριξη επιχειρήσεων, την αναστολή συμβάσεων εργασίας και άλλα ζητήματα εργατικού δικαίου κ.α. 

Συνημμένα αρχεία: