ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Συνημμένο θα βρείτε από 2-5-2020 πίνακα εφαρμοστέων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον ΕΟΔΥ (πηγή https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΜΕΤΡΑ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ.pdf)

Συνημμένα αρχεία: