ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινοποιούμε προς διευκόλυνσή σας κατά τη συναλλαγή σας με το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης αναλυτικό πίνακα του τρόπου λειτουργίας του.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1. Προσέρχεσθε και δηλώνετε το όνομά σας στη λίστα που τηρείται έξω από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης με την ένδειξη «ΛΙΣΤΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Η λίστα είναι κοινή για όλους (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολίτες).
 2. Δίπλα στο όνομά σας συμπληρώνετε την πράξη στην οποία επιθυμείτε να προβείτε, π.χ. «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ», «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΥΛΛΟ» ή οτιδήποτε άλλο π.χ πιστοποιητικό βαρών.
 3. Αφού καταχωρήσετε το όνομά σας, απομακρυνθείτε από τον χώρο της εισόδου, φροντίζοντας να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους λοιπούς.
 4. Όποιος επιθυμεί να λάβει διάγραμμα ή φύλλο να έχει έτοιμη τη σχετική αίτηση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία, να θέτει στην κορυφή του εγγράφου τον αριθμό που έλαβε στην λίστα καταχώρησης και να αφήνει την αίτησή του στο γραφείο του κτηματολογίου δίπλα στη φύλακα-security, αμέσως μετά την είσοδο. Στην συνέχεια να απομακρύνεται και πάλι από την είσοδο.
 5. Η είσοδος στο κτηματολόγιο γίνεται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία («Καταχώρηση» – «Διάγραμμα Φύλλο».) Οι αιτήσεις για διαγράμματα και φύλλα, καθώς οι προσερχόμενοι αφήνουν εξ αρχής τις αιτήσεις, τυγχάνουν επεξεργασίας από την υπηρεσία πριν την είσοδο του ενδιαφερομένου. Για ταχύτερη εξυπηρέτηση γίνεται και η τιμολόγηση πριν την είσοδο. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η απομάκρυνση όσων αιτούνται διαγραμμάτων και φύλλων, καθώς η μη προσέλευσή τους, όταν κληθούν, δημιουργεί σοβαρή δυσχέρεια στην υπηρεσία και καθυστέρηση, ενώ η αίτησή του τελικά θα ακυρώνεται.
 6. Τα έτοιμα προς παραλαβή πιστοποιητικά παραλαμβάνονται εκτός σειράς από την πλαϊνή είσοδο.
 7. Η συναλλαγή γίνεται με μετρητά ως το ποσό των 200€. Πέραν αυτού του ποσού γίνονται δεκτές μόνο τραπεζικές επιταγές, οι οποίες εκδίδονται για ποσά έως 1.000€ υπέρ της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και για ποσά άνω των 1.000€ υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος.
 8. Φροντίστε να έχετε μαζί σας μεγαρόσημα, καθώς η αναστολή καταβολής- επικόλλησης δεν αφορά στα κτηματολογικά γραφεία. Μεγαρόσημα σε μορφή eparavolo δεν γίνονται δεκτά από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης.
 9. Η εξυπηρέτηση γίνεται από τις 8:30 έως τις 13:00. Για όποιον ενδιαφερόμενο δεν εξυπηρετηθεί εντός του ωραρίου, παρά το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στην λίστα, δεν μεταφέρεται το όνομά του στη λίστα της επόμενης ημέρας. Απαιτείται να επανέλθει εκ νέου την επομένη και να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Η εκτός ωραρίου εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή για λόγους που αφορούν στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας καταχωρήσεων των πράξεων.
 10.  Φάκελοι προς παράδοση σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης παραδίδονται στη φύλακα-security και τίθενται στη σχετική θυρίδα του υπαλλήλου, ο οποίος θα επικοινωνεί στη συνέχεια τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο.
 11.  Οποιαδήποτε ειδικότερη ερώτηση να απευθύνεται στη φύλακα- security ώστε η ίδια να τη μεταφέρει στον αρμόδιο υπάλληλο.
 12.  Εγκυμονούσες ή άτομα με ειδικές ανάγκες παρακαλούνται να το γνωστοποιούν στη φύλακα-security ώστε να εξυπηρετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
 13.  Παρακαλούνται όλοι να προσκομίσουν προς καταχώρηση τον ελάχιστο δυνατό αριθμό εγγραφών, σεβόμενοι το γεγονός ότι όλοι πρέπει να εξυπηρετηθούν. Συμβολαιογραφικές πράξεις προς καταχώρηση να μην υπερβαίνουν τις δύο (2).
 14.  Για αιτήσεις με μεγάλο αριθμό διαγραμμάτων ή φύλλων θα γίνεται ειδική συνεννόηση μέσω security και θα παραλαμβάνονται σε άλλη μέρα, η οποία θα ορίζεται από το κτηματολογικό γραφείο.
 15. Η έρευνα γίνεται μετά από ραντεβού με αποστολή σχετικού αιτήματος στο email: [email protected]
 16. Με το παραπάνω email καθορίζεται μόνο ραντεβού για έρευνα και όχι για άλλες ενέργειες (καταχώρηση ή αίτηση για φύλλο/διάγραμμα) για τα οποία τηρείται η ως άνω διαδικασία της λίστας.
 17. Αιτήματα για προτίμηση σημειώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου στο βιβλίο που βρίσκεται στην είσοδο του γραφείου του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη – Ευαγγελία Τσιάλτα – Σπύρος Πετρίδης