Πράξη 14/2021 προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.