ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.