Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης: Πίνακας με την προχρέωση και τους εισηγητές των υπό εκδίκαση υποθέσεων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους – μέλη του συλλόγου μας ότι, κατόπιν συνεργασίας με το Εφετείο Θεσσαλονίκης, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και στα  γραφεία 332 και 332Α , καθώς και μαζί με το ημερήσιο έκθεμα την προηγούμενη ημέρα κάθε δικασίμου εκάστου τμήματος του πολιτικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, πίνακας με την προχρέωση και τους εισηγητές των υπό εκδίκαση υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στάθης Κουτσοχήνας