ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                                                                                Θεσσαλονίκη 19.01.2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε ενημερωτικό έγγραφό μας σχετικά με την διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ΥΑ 62134/4100 (ΦΕΚ Β 4640/29.12.2017), καθώς και αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγόρων Συλλόγων της χώρας προς τον Πρόεδρο του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι 31.3.2018.

 

Ο Πρόεδρος του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στάθης Β. Κουτσοχήνας