Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ

Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι με σχετική οδηγία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων από 02/09/2010 προς την Β΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα στους Δικηγόρους που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ μετά την υπαγωγή τους στους στο καθεστώς ΦΠΑ, να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής περιοδικών δηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στη φόρμα εγγραφής στο πεδίο που αναφέρει Αριθμός Τελευταίας Δήλωσης ΦΠΑ να συμπληρωθεί ο αριθμός 1 ( ένα ) και στο πεδίο που αναφέρει έτος να συμπληρωθεί το τρέχον έτος ( 2010 ) στο δε πεδίο Ημερομηνία υποβολής τελευταίας δήλωσης ΦΠΑ να συμπληρωθεί η  ημερομηνία ενάρξεως εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)