Φορολογικά Δικαστήρια

Αθήνα
Πλήγμα στη δικαστική προστασία των πολιτών υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) ότι θα επιφέρουν οι αλλαγές που σχεδιάζονται στις διαδικασίες φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, κάνοντας ιδιαίτερα λόγο για παραλείψεις των ΔΟΥ ή καθυστέρηση από τα δικαστήρια που καλούνται να επωμιστούν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο ΔΣΑ χαρακτηρίζει θεσμικές εκτροπές τις τέσσερις σχετικές αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να είναι και Κράτος Δικαίου».

Ειδικότερα, ο ΔΣΑ αναφέρει ότι η πρόβλεψη περιορισμού της διάρκειας ισχύος της προσωρινής διαταγής στις 30 ημέρες θα στερήσει από τον πολίτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωρινή δικαστική προστασία, δεδομένου ότι σήμερα οι αποφάσεις των δικαστηρίων επί αιτήσεων αναστολής εκδίδονται κατά μέσο όρο τέσσερις μήνες μετά την υποβολή της αίτησης.

Με τη ρύθμιση αυτή, υποστηρίζεται, η χορήγηση προσωρινής διαταγής δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα και ο πολίτης θα πληρώνει την καθυστέρηση των δικαστηρίων να δικάσουν τις αναστολές και να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις.

Επίσης, η επιδιωκόμενη «οριοθέτηση του βάρους απόδειξης και της εξουσίας του δικαστηρίου όταν δικάζει αναστολή με αντικείμενο φορολογική υπόθεση» που προτείνεται συνιστά στην πραγματικότητα ακατανόητη πρόταση, υποστηρίζει ο ΔΣΑ, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, ο πολίτης που ζητά την αναστολή εκτέλεσης έχει και το βάρος απόδειξης της οικονομικής του αδυναμίας.

Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν μερική αναστολή και συνεπώς, υποστηρίζει ο ΔΣΑ, όταν χορηγείται ολική αναστολή σημαίνει ότι ο πολίτης έχει αποδείξει στο δικαστήριο είτε ότι βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία καταβολής του φόρου που βεβαιώνεται σε βάρος του είτε ότι η προσφυγή του είναι προδήλως βάσιμη. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναρωτιέται ο ΔΣΑ, «σε τι θα συνίσταται η δραστηριοποίηση των αδρανοποιούμενων εισπρακτικών μηχανισμών;»

Παράλληλα, οι δικηγόροι καταγγέλλουν πως επιδιώκεται η κατάργηση της έφεσης στις φορολογικές δίκες, αλλαγή που χαρακτηρίζουν «λύση του τύπου πονάει χέρι, κόβει χέρι». Ουσιαστικά, υπογραμμίζει ο ΔΣΑ, τα πραγματικά αίτια διόγκωσης του αριθμού των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (όπως ο καταλογισμός φόρων και προστίμων για επουσιώδεις παραλείψεις και η επιβολή εξοντωτικών προσαυξήσεων) είναι αποτέλεσμα της συνήθους πρακτικής των ΔΟΥ να ελέγχουν τις φορολογικές υποθέσεις κατά το τελευταίο έτος πριν την παραγραφή.

Με αυτό το δεδομένο, υποστηρίζει ο σύλλογος, θα έπρεπε να βρεθούν άλλες λύσεις, όπως η παροχή οδηγιών στους προϊσταμένους των ΔΟΥ την επίλυση των διαφορών αντί να εξωθούνται «οι φορολογούμενοι στα δικαστήρια, αρκούμενοι στη φράση “έχετε δίκιο αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, κάντε προσφυγή και θα δικαιωθείτε”», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Τέλος, σχολιάζει η ανακοίνωση, «καμία τυπική πλημμέλεια και, πολύ περισσότερο, κανένας ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, όπως το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, δεν είναι ανούσιος», τονίζοντας ότι οι επουσιώδεις πλημμέλειες δεν οδηγούν σε ακύρωση των πράξεων.

Η τήρηση των τύπων, υποστηρίζουν οι δικηγόροι, διασφαλίζει ότι ο φορολογούμενος θα πληροφορηθεί επαρκώς για όσα του καταλογίζονται και θα έχει το χρόνο να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και «συνεπώς η βλάβη του πολίτη από την μη τήρηση των τύπων δεν χρειάζεται απόδειξη».

«Αντί να προσπαθεί η Φορολογική Διοίκηση να αποφύγει τις συνέπειες των πλημμελών ενεργειών της, θα μπορούσε να στελεχώσει τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ με εξειδικευμένους νομικούς – δικηγόρους, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την αποτροπή λαθών που επαναλαμβάνονται με τραγελαφικό τρόπο στα φύλλα ελέγχου που συντάσσονται από τις ΔΟΥ» καταλήγει ο σύλλογος.
Newsroom ΔΟΛ